Горна Оряховица

“СИРИУС 2004“ ООД

ул. „Св.Княз Борис” I 10

0888/711-401

„Строй Клима” ЕООД

ул.” Ив.Вазов” 2Б/до пощата/

0878/466-569