Плевен

ЕТ "Димитър Петров"

ул. "Парашкев Цветков" №29

0898556828, 064/823105