„Строй Клима” ЕООД

Телефон: 
0878/466-569
Адрес и допълнителна информация: 

ул.” Ив.Вазов” 2Б/до пощата/