избор на климатик

Какво e BTU

Повечето климатици се дават в каталозите с климатична мощност измерена в Британски Топлинни Единици (BTU). BTU е извънсистемна мярка за количеството топлина необходимо, за да се повиши температурата на един pound (0.450 kg) вода с един градус по Фаренхайт (0.56 градуса Целзии). 1 BTU е равно на 1,055 джаула.

Избор на климатик

При правилно оразмерена мощност, изборът на климатик се свежда до сравнение офертите на многобройните фирми, условията за монтаж и гаранционно и извънгаранционно обслужване.  Гаранцията на различните фирми се движи в широки граници – от 2 до 4 години. На пазара преобладават азиатски климатици от Япония, Корея, Китай, като най-качествени от тях са японските климатици. Могат да се намерят и американски и немски модели, повечето от които също са произведени в Азия.

Отопление с климатик

Постепенно отживява схващането за монтаж на климатик да се мисли главно в началото на лятото. Климатичният комфорт, който този уред създава, предполага както охлаждане, така и отопление. И докато броят на горещите дни по нашите географски ширини рядко надхвърля 30-40º С годишно, то отоплителният сезон започва обикновено от ноември и продължава понякога до април.

Subscribe to RSS - избор на климатик